Flying = one of the fastest growing sources of CO2-emissions

Responsible travel abroad helps to support local people and preserve many of the world's natural and cultural areas. In many developing countries, responsible travel is an important factor in reducing poverty. Ecospheres welcomes all the benefits of international travels, but also recognize that flying contributes to global warming. Global warming is a major threat to the things that the responsible traveler appreciates so much - local communities and natural environments worldwide.

Offsetting or reducing carbon dioxide reduction (CO2)

We encourage our passengers to generally reduce their CO2 footprint. To compensate, we believe distracts from the direct reason. Better, then, to reduce our CO2 emissions as much as possible by not only flying less, but also do other lifestyle changes in our everyday life. 

Fly less tips:

1. Select the train instead of flying when you can! Especially if you are traveling in Europe. Ecospheres are continously working on developing more destinations within Europe that can be reached by train.

2. Wherever you are in the world, consider visiting the neighborhood where you live!

3. If you can, avoid flights within a destination, travel together by car or by public transport if possible.

4. If you fly, choose a direct flight and avoid too many stops that creates more emissions because takeoff and landing generates a large part of the total emissions per flight.

5. Make fewer trips and stay away longer - in doing so you can create more benefits for conservation projects and support to local people at the destination you are visiting.

When you fly - choose a trip that contributes!

Choose a responsible holiday that contributes to a positive change of destination - there are those camps and lodges which operates with a low CO2 footprint, which actively supports the local population and its development in terms of social and economic programs.

 

Flyg = en av de snabbast ökande källorna till CO2 utsläpp

Ansvarsfullt resande utomlands hjälper till att bibehålla uppehällen, stötta lokalbefolkning och bevara många av världens natur och kulturområden. I många utvecklingsländer blir ansvarfullt resande en viktig faktor för att minska fattigdom. Ecospheres ser positivt på alla fördelar med internationellt resanden, men inser även att flyg bidrar till global uppvärmning. Global uppvärmning är ett stort hot mot det som den ansvarsfulle resenären uppskattar så mycket – lokalbefolkning och naturmiljöer världen över.

Koldioxidkompensation eller koldioxidminskning (CO2)

Vi uppmuntrar våra resenärer att generellt minska sitt CO2-avtryck. Att kompensera tror vi distraherar från den direkta anledningen. Bättre är då att minska våra CO2-utsläpp så mycket som möjligt genom att inte bara flyga mindre utan även göra andra livvstils- förändringar i vardagen. Läs mer om detta på: En grönare vardag

Flyg-mindre tips:

1. Välj tåg istället för flyg när du kan! Särskilt om du reser i Europa. Ecospheres jobbar på att utveckla fler resor inom Europa som kan nås med tåg.

2. Var du än befinner dig i världen, fundera på att turista i närområdet där du bor!

3. Om du kan, undvik flyg inom en destination, res tillsammans med bil eller med kollektivtrafik om möjligt.

4. Om du flyger, välj ett direktflyg och undvik alltför många stopp vilket ger mer utsläpp eftersom start och landning genererar en stor del av det totala utsläppet per flygresa. 5. Gör färre resor och stanna borta längre – på det viset kan din semester skapa mer fördelar för bevarande projekt och stöd till lokalbefolkning på den destination du besöker.

När du väl flyger – välj aktivt hur resan kan bidra!

Välj en ansvarsfull semester som bidrar till en positiv förändring på destinationen – det finns de camper och lodger som driver sin verksamhet med ett lågt CO2-avtryck, som aktivt stöttar lokalbefolkning och dess utveckling i form av sociala och ekonomiska program.